سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم یار_majid karimi

طرح دردرس علوم ششم درس 3.آشنایی بامراحل کاغذسازی

طرح درس علوم تجربی ششم دبستان | آشنایی با مراحل کاغذ سازی

علوم تجربی ششم دبستان

آشنایی با مراحل کاغذ سازی.

اهداف جزئی
مواد استفاده در خانه کاغذسازی را بشناسد.
با ویزگی¬های آهن به عنوان یکی از مواد استفاده شده در کارخانه کاعذسازی آشنا شود.
با کاربرد اهن آشنا شود.
دلایل استفاد از اهن در کارخانه کاغذ سازی را درک کند.
به صرفه¬جویی در کاغذ و مواظبت از کتاب و دفتر¬های خود علاقه نشان دهد.
اهداف رفتاری دانش¬آموز بتواند:
در گروه مشارکت خوبی داشته باشد.
به درستی آزمایشات را انجام دهد.
مراحل کار خود را برای معلم و دانش¬اموزان توضیح دهد.
بتواند به یک نتیجه¬گیری صحیح از امجام آزمایشات دست یابد.

روش تدریس کاوشگری- سخنرانی- پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی ماژیک – کتاب -وایت برد
ایجاده انگیزه تصاویری از آهن را به دیوار بزنید- و در ابنتدای کلاس آیه¬ی 25سوره¬ی حدید را که در مورد آهن و ویژگی¬های آن است را بخوانید و بگویید بیاید ویژگی های دیگر این ماده گرانبها که قران هم در مورد ان صحبت کرده است بیشتر آشنا بشویم.
ارزشیابی تشخیصی چندمورد از ویژگی های آن را نام ببرید.

ارائه درس
مرحله اول برخورد با موقعیت مسئله دار: انجام آزمایش – وسایل آزمایش را از قبل آماده می کنیم و در اختیار گروه¬ها قرار دهیم . بعد از توضیحات لازم از آنها می خواهیم که به انجام آزمایشات بپردازند.
مرحله دوم: از دانش¬آموزان می¬خواهیم پیرامون آزمایشات ارائه شده سوالاتی مطرح کنند که پاسخ آنها (بلی) یا (خیر) و یا یک عبارت کوتاه باشد.
دانش¬آموز: آیا آهن ته نشین می¬شود؟
معلم: نمی دانم سوال دیگری بپرسید؟
دانش¬اموز:آیا چوب ته نشین می¬شود؟
دانش¬آموز: آیا قاشق چوبی روی قاشق آهنی خراش می اندازد؟
و سوالات مشابه دیگر که به آزمایشات مربوط باشد.
مرحله سوم: پس از مطرح نمودن سوالات،وقت آن است که دانش¬اموزانن پاسخ های احتمالی را ارائه دهند(فرضیه سازی) سوالات خوب و فرضیه (پاسخ های احتتمالی ) را پای تابلو می¬نویسیم
مرحله چهارم: باید در مورد درستی یا نادرستی فرضیه¬ها تصمیم گیری کنیم.آزمون فرضیه ها این کار به اطلاعات بیشتری نیاز دارد و باید بیشتر در گروه ها مشورت کنند ممکن است دانش¬آموزان بخواهند آزمایشات مشابه دیگری را انجام دهند مثلا یک تکه آهن را از بالا پرتاب کنند و ببینند چه اتفاقی برای آن می افتد .
مرحله پنجم: پس از جمع آوری اطلاعات و انجام آزمایشات فرضیه¬های درست مورد تایید قرار گرفته و باید مراحل کار خود را توضیح دهند(مشاهده،پرسش، فرضیه ،آزمون فرضیه و نتیه گیری) در پایان از دانش آموزان می خواهیم که دیگر ویژگی های آهن را بیان کنند.

ارزشیابی پایانی
دانش¬آموزز باید بتواند ویژگی ها ی اهن را بیان کنند.
باید توضیح دهد که چرا در کارخانه ها از اهن استفاده می شود.

خلاصه و جمع بندی
نتیجه گیری:
ابتدا از دانش¬آموزان می خواهیم که خلاصه درس را بیان کنند. سپس معلم خودش نکات مهم را اگر دانش¬آموزان اشاره نکردند را بیان می¬کند:چون آهن بسیار محکم است و به راحتی به صورت ورقه های مفتولی در می¬آید در کارخانه مورد استفاده قرار می¬گیرد و همچنین نسبت به دیگر فلزات فراوان تر است و هزینه ی استخراج اش هم کمتر است. در کارخانه دیگ های خمیر سازی،غلتک ها و سرند از آهن درست شده است.
بازیافت یک فعالیت مناسب برای حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است و خداوند مهربان آن را به راحتی در اختیار بندگانش قرار داده است وظیفه ی ما این است که قدر نعمات خداوند را بدانیم در صرفه جویی انها کوشا باشیم

تعیین تکلیف
چکونه می توان از زنگ زدن وسایل کارخانه مثل غلتکها و ... جلوگیری کرد تحقیق کنید.

 

مجید کریمی دبستان شهید داریوش بینش شهرستان فردیس استان البرز