سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم یار_majid karimi

طرح درس علوم ششم.درس 6.ورزش ونیروی یک.

ورزش و نیروی یک- پیش سازمان دهنده ادامه مطلب...

طرح درس علوم ششم.درس5.زمین پویا

زمین پویا- 9 گام گانیه

عنوان تدریس: زمین پویا        مدت تدریس:40 دقیقه پایه:ششم ابتدایی

محل تدریس:کلاس درس ادامه مطلب...

طرح درس علوم ششم-درس چهارم-سفربه اعماق زمین

عنوان: سفر به اعماق زمین

کتاب: علوم تجربی                                       مقطع و پایه: ششم ابتدایی

زمان: 45 دقیقه                                         محل تدریس: آزمایشگاه

روش تدریس: کاوشگری                                تعداد فراگیران: 20 نفر

اهداف کلی:

سفر به اعماق زمین ادامه مطلب...

طرح دردرس علوم ششم درس 3.آشنایی بامراحل کاغذسازی

طرح درس علوم تجربی ششم دبستان | آشنایی با مراحل کاغذ سازی

علوم تجربی ششم دبستان

آشنایی با مراحل کاغذ سازی.

اهداف جزئی
مواد استفاده در خانه کاغذسازی را بشناسد. ادامه مطلب...

طرح درس علوم ششم درس دوم.سرگذشت دفتر من

سرنوشت دفترم- تفکر استقرایی

نام کتاب: علوم تجربی    پایه: ششم       مقطع: ابتدایی      موضوع: سرنوشت دفتر من(ص 152)

زمان پیش بینی شده: 60دقیقه   محل تدریس: کلاس درس     تعداد فراگیران: 20نفر

روش تدریس: تفکر استقرایی   ادامه مطلب...

طرح درس زنگ علوم ششم .درس اول

طرح درس زنگ علوم ششم درس اول

مشخصات کلی

کتاب :علوم تجربی              عنوان درس :زنگ علوم                زمان :40 دقیقه

پایه:ششم                             محل تدریس کلاس                   تعداد فراگیران :30

چیدمان صندلی :گروهی   ادامه مطلب...